ข้อมูลที่พัก: สกายเพลส

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : สกายเพลส
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,300 - 1,300 บาท
 • ที่อยู่ : 522 ถ.ศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2731 7739-56
 • จำนวนห้อง : 100 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.skyplace.com
 • อีเมลล์ : skyplace@skyplace.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย