ข้อมูลที่พัก: สมาคม ไว.ดับเบิ้ลยู.ซี.เอ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : สมาคม ไว.ดับเบิ้ลยู.ซี.เอ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 950 - 1,780 บาท
 • ที่อยู่ : 13 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2286 1936, 0 2287 3136
 • จำนวนห้อง : 42 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.ywcabangkok.com
 • อีเมลล์ : ywcabangkok@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย