ข้อมูลที่พัก: สยามสตาร์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : สยามสตาร์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 178/7 ซ.วุฒิพันธ์ ถ.ราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2656 2821-3
 • จำนวนห้อง : 50 ห้อง
 • เว็บไซต์ : siamstarhotel.com/index.html
 • อีเมลล์ : siamstarhotel@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย