ข้อมูลที่พัก: สยามแอทสยาม ดีไซน์ โฮเทล แอนด์ สปา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : สยามแอทสยาม ดีไซน์ โฮเทล แอนด์ สปา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 4,800 - 7,400 บาท
 • ที่อยู่ : 865 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2217 3000
 • จำนวนห้อง : 203 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.siamatsiam.com
 • อีเมลล์ : rsvn@siamatsiam.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย