ข้อมูลที่พัก: โรงแรม สวนดุสิต เพลส

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม สวนดุสิต เพลส
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 700 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : 295 ถ.ราชสีมา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2241 7571-80
 • จำนวนห้อง : 120 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.dusitplace.com
 • อีเมลล์ : info@dusitplace.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย