ข้อมูลที่พัก: สวัสดีข้าวสารอินน์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : สวัสดีข้าวสารอินน์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 720 - 1,450 บาท
 • ที่อยู่ : 18 ถ.จักรพงษ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2629 4798-99, 0 2282 2683, 0-256-0890-2
 • จำนวนห้อง : 76 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.sawasdee-hotels.com
 • อีเมลล์ : info@sawasdee-hotels.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย