ข้อมูลที่พัก: สันติ เกสเฮ้าส์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : สันติ เกสเฮ้าส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 2,950 บาท
 • ที่อยู่ : 37 ถ.ศรีอยุธยา ซ.16 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2281 2497, 0 2628 7626
 • จำนวนห้อง : 36 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.shantilodge.com
 • อีเมลล์ : bangkok@shantilodge.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย