ข้อมูลที่พัก: สาทร เซนต์ วิว

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : สาทร เซนต์ วิว
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : 201/1 ซ.สาทร 15-17 ถ.สาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2675 8921-30
 • จำนวนห้อง : 79 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.sathornsaintview.com
 • อีเมลล์ : sathornsaintview@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย