ข้อมูลที่พัก: สำราญเพลส

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : สำราญเพลส
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,500 - 2,200 บาท
 • ที่อยู่ : 302 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2611 1245-54
 • จำนวนห้อง : 78 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.samran.com
 • อีเมลล์ : sales@samran.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย