ข้อมูลที่พัก: สุรวงศ์ สวีท

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : สุรวงศ์ สวีท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,800 - 2,800 บาท
 • ที่อยู่ : 43 ถ.มหาเศรฐ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2234 3850-4
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.surawongsuite.com
 • อีเมลล์ : ktt@surawongsuite.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย