ข้อมูลที่พัก: โรงแรม หลับดี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม หลับดี
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 450 - 900 บาท
 • ที่อยู่ : 4 ถ.เดโช แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2634 7999
 • จำนวนห้อง : 112 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.lubd.com
 • อีเมลล์ : contactus@lubd.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย