ข้อมูลที่พัก: หลุยส์ ทาเวิร์น

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

  • ชื่อโรงแรม : หลุยส์ ทาเวิร์น
  • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,600 - 3,800 บาท
  • ที่อยู่ : 79 ซ.64 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2551 2191-9, 0 2521 3525-33
  • จำนวนห้อง : 85 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.louistavernhotel-bkk.com
  • อีเมลล์ : sales@louistavernhotel.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย