ข้อมูลที่พัก: โรงแรม อโนมา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

  • ชื่อโรงแรม : โรงแรม อโนมา
  • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
  • ระดับ : 4 ดาว
  • ราคา : 3,100 - 9,800 บาท
  • ที่อยู่ : 99 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2255 3410, 0 2655 5555
  • จำนวนห้อง : 369 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.arnoma.com
  • อีเมลล์ : arnoma@arnoma.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย