ข้อมูลที่พัก: โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : 5 ดาว
 • ราคา : 4,800 - 25,000 บาท
 • ที่อยู่ : 847 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2653 9000
 • จำนวนห้อง : 569 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.amari.com
 • อีเมลล์ : watergate@amari.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย