ข้อมูลที่พัก: อรุณ เรสซิเด้นท์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : อรุณ เรสซิเด้นท์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 3,500 - 5,500 บาท
 • ที่อยู่ : 36-38 ซ.ประตูนกยูง ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2221 9158-9
 • จำนวนห้อง : 7 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.arunresidence.com
 • อีเมลล์ : service@arunresidence.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย