ข้อมูลที่พัก: โรงแรม อลิซาเบธ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม อลิซาเบธ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 900 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 169/51 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2271 4188-9, 0 2271 0204
 • จำนวนห้อง : 275 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : elizabethhotel@inet.co.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย