ข้อมูลที่พัก: โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 4,238 - 13,183 บาท
 • ที่อยู่ : 1178 อาคาร อะเดรียติค พาเลซ ถ.วิทยุ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2655-1600-4
 • จำนวนห้อง : 398 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.adriaticpalace.com
 • อีเมลล์ : adriaticpalace_bkk@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย