ข้อมูลที่พัก: อาคารตึกประสบการณ์วิชาชีพพระนคร แกรนด์ วิว

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : อาคารตึกประสบการณ์วิชาชีพพระนคร แกรนด์ วิว
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2521 7900-7
 • จำนวนห้อง : 50 ห้อง
 • เว็บไซต์ : servnet.pnru.ac.th/dept/grandview/grandview.html
 • อีเมลล์ : pn_grandview@mthai.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย