ข้อมูลที่พัก: โรงแรม อินเตอร์คอนทิเนนทอล กรุงเทพฯ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม อินเตอร์คอนทิเนนทอล กรุงเทพฯ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : 5 ดาว
 • ราคา : 6,100 - 11,300 บาท
 • ที่อยู่ : 971 ถ.เพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2656 0444
 • จำนวนห้อง : 381 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.intercontinental.com/icbangkok
 • อีเมลล์ : intercon@ihgbangkok.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย