ข้อมูลที่พัก: อินเตอร์เชนจ์ ทาวเวอร์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : อินเตอร์เชนจ์ ทาวเวอร์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 0 - 0 บาท
 • ที่อยู่ : 94 ซ.หมอเหล็ง ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2642 4043-57, 0 2248 2587
 • จำนวนห้อง : 120 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.interchangetower.com
 • อีเมลล์ : info@interchangetower.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย