ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เอเชีย

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เอเชีย
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : 4 ดาว
 • ราคา : 2,000 - 3,200 บาท
 • ที่อยู่ : 296 ถ.พญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2215 0808
 • จำนวนห้อง : 602 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.asiahotel.co.th
 • อีเมลล์ : sale@asiahotel.co.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย