ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 2,000 - 8,500 บาท
 • ที่อยู่ : 94 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2434 0400
 • จำนวนห้อง : 316 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.sdavenue.com
 • อีเมลล์ : hotel@sdavenue.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย