ข้อมูลที่พัก: เอสพี แมนชั่น

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : เอสพี แมนชั่น
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 20,000 - 80,000 บาท
 • ที่อยู่ : 362/2 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2719 7140-4
 • จำนวนห้อง : 100 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.spmansion.com
 • อีเมลล์ : spbangkok@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย