ข้อมูลที่พัก: แอล.เค.เอ็น.อินน์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : แอล.เค.เอ็น.อินน์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 1477 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2618 6777
 • จำนวนห้อง : 45 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.lkninn.com
 • อีเมลล์ : info@lkninn.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย