ข้อมูลที่พัก: ซี แอนด์ ซี รีสอร์ท

จังหวัดบุรีรัมย์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

 • ชื่อโรงแรม : ซี แอนด์ ซี รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : นางรอง บุรีรัมย์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 240 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 81 หมู่ 6 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4465 7145-7
 • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.pda.or.th/nangrong
 • อีเมลล์ : cbirdnr@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย