ข้อมูลที่พัก: โรงแรม นางรอง

จังหวัดบุรีรัมย์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม นางรอง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : นางรอง บุรีรัมย์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 700 บาท
 • ที่อยู่ : 243 ถ.ประดิษฐ์ปานะ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4463 1014, 0 4463 1465
 • จำนวนห้อง : 28 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.nangronghotel.com
 • อีเมลล์ : info@nangronghotel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย