ข้อมูลที่พัก: บ้านพักรับรองเขื่อนลำนางรอง

จังหวัดบุรีรัมย์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

 • ชื่อโรงแรม : บ้านพักรับรองเขื่อนลำนางรอง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : โนนดินแดง บุรีรัมย์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 100 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : หมู่ 9 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4460 6336
 • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : sonthaya34@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย