ข้อมูลที่พัก: พบสุข รีสอร์ท

จังหวัดบุรีรัมย์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

 • ชื่อโรงแรม : พบสุข รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : นางรอง บุรีรัมย์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 725 ถ.โชคชัยเดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4462 4660, 0 4463 1619
 • จำนวนห้อง : 50 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย