ข้อมูลที่พัก: โรงแรม รัตนสุข

จังหวัดบุรีรัมย์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม รัตนสุข
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : พุทไธสง บุรีรัมย์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 150 - 350 บาท
 • ที่อยู่ : 155 หมู่ 6 ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4465 5392
 • จำนวนห้อง : 28 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย