ข้อมูลที่พัก: บ้านโฮมสเตย์ชาวเกาะลัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

  • ชื่อโรงแรม : บ้านโฮมสเตย์ชาวเกาะลัด
  • สถานที่ : คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 0 - 0 บาท
  • ที่อยู่ : ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 6154 7835, 08 9489 5820
  • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย