ข้อมูลที่พัก: ฉัตรียา เกสเฮ้าส์ และคอนโดเทล

จังหวัดฉะเชิงเทรา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

 • ชื่อโรงแรม : ฉัตรียา เกสเฮ้าส์ และคอนโดเทล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ฉะเชิงเทรา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 0 - 0 บาท
 • ที่อยู่ : 294 กม.2 ถนนศุขประยูร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 6847 2847, 08 3119 9482, 0 3882 2291
 • จำนวนห้อง : 53 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย