ข้อมูลที่พัก: เกาะลัด รีสอร์ท

จังหวัดฉะเชิงเทรา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

  • ชื่อโรงแรม : เกาะลัด รีสอร์ท
  • สถานที่ : คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,000 - 1,500 บาท
  • ที่อยู่ : 99/123 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1723 5676
  • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย