ข้อมูลที่พัก: คุ้มบุญส่ง

จังหวัดฉะเชิงเทรา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

  • ชื่อโรงแรม : คุ้มบุญส่ง
  • สถานที่ : บางน้ำเปรี้ยว
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,500 - 8,500 บาท
  • ที่อยู่ : 30 หมู่ 2 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3852 4130, 0 3852 4130, 08 7500 6400
  • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : service@kbs-thailand.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย