ข้อมูลที่พัก: โกลเด้น อินน์

จังหวัดฉะเชิงเทรา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

  • ชื่อโรงแรม : โกลเด้น อินน์
  • สถานที่ : เมือง ฉะเชิงเทรา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 300 - 500 บาท
  • ที่อยู่ : 219 ถนนศุขประยูร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3898 1673, 0 3898 1477, 08 9751 4155
  • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : jeranans@gmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย