ข้อมูลที่พัก: ไร่เหมือนฝัน รีสอร์ท

จังหวัดฉะเชิงเทรา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

  • ชื่อโรงแรม : ไร่เหมือนฝัน รีสอร์ท
  • สถานที่ : คลองเขื่อน
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 600 - 800 บาท
  • ที่อยู่ : 129 หมู่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1402 6379, 08 1625 9117
  • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : info@raimueanfunresort.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย