ข้อมูลที่พัก: เรนโบว์ อโรคยา

จังหวัดฉะเชิงเทรา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

  • ชื่อโรงแรม : เรนโบว์ อโรคยา
  • สถานที่ : เมือง ฉะเชิงเทรา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 0 - 0 บาท
  • ที่อยู่ : 168 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3856 8291-2
  • จำนวนห้อง : 24 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : marketing@rainbowarokaya.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย