ข้อมูลที่พัก: โลมา รีสอร์ท

จังหวัดฉะเชิงเทรา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

  • ชื่อโรงแรม : โลมา รีสอร์ท
  • สถานที่ : ข้ามโรงไฟฟ้าบางปะกง ตำบลท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 18 - 1,000 บาท
  • ที่อยู่ : 6 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 53 ตรง
  • เบอร์โทรศัพท์ : เมือง ฉะเชิงเทรา
  • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : 0 3853 4318, 08 1313 3870, 08 1762 9611
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย