ข้อมูลที่พัก: แฮปปี้โฮม

จังหวัดฉะเชิงเทรา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

  • ชื่อโรงแรม : แฮปปี้โฮม
  • สถานที่ : เมือง ฉะเชิงเทรา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 200 - 350 บาท
  • ที่อยู่ : 67/13 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • เบอร์โทรศัพท์ : ไม่มีข้อมูล
  • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย