ข้อมูลที่พัก: เย็นจิตรบังกาโล

จังหวัดฉะเชิงเทรา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

 • ชื่อโรงแรม : เย็นจิตรบังกาโล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ฉะเชิงเทรา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 400 บาท
 • ที่อยู่ : 203 ถนนมหาจักรพรรดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3851 1200
 • จำนวนห้อง : 29 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย