ข้อมูลที่พัก: พนม

จังหวัดฉะเชิงเทรา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

  • ชื่อโรงแรม : พนม
  • สถานที่ : พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 150 - 230 บาท
  • ที่อยู่ : 1269 ถนนพนมสารคาม ตำบลพนม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3855 1145
  • จำนวนห้อง : 62 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย