ข้อมูลที่พัก: โรงแรมริมฝั่งบางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

  • ชื่อโรงแรม : โรงแรมริมฝั่งบางปะกง
  • สถานที่ : บางคล้า ฉะเชิงเทรา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 200 - 300 บาท
  • ที่อยู่ : 61/6 หมู่ 13 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางปะกง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3853 1512
  • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย