ข้อมูลที่พัก: สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค (สถาบันราชภัฏราชนครินทร์)

จังหวัดฉะเชิงเทรา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

 • ชื่อโรงแรม : สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค (สถาบันราชภัฏราชนครินทร์)
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ฉะเชิงเทรา
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 700 บาท
 • ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3881 0541 , 0 3851 2501
 • จำนวนห้อง : 38 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย