ข้อมูลที่พัก: วังธารา แอนด์ รีสอร์ท

จังหวัดฉะเชิงเทรา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

  • ชื่อโรงแรม : วังธารา แอนด์ รีสอร์ท
  • สถานที่ : เมือง ฉะเชิงเทรา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,000 - 3,500 บาท
  • ที่อยู่ : 5/2 ตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3882 2239-40 , 0 3851 2565-9
  • จำนวนห้อง : 168 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย