ข้อมูลที่พัก: ใจอินทร์

จังหวัดฉะเชิงเทรา ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

  • ชื่อโรงแรม : ใจอินทร์
  • สถานที่ : เมือง ฉะเชิงเทรา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 250 - 450 บาท
  • ที่อยู่ : 71/23 ถนนบางปะกง ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3851 2236 , 0 3851 4810
  • จำนวนห้อง : 33 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย