ข้อมูลที่พัก: ชัยนาท รีสอร์ท

จังหวัดชัยนาท ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

 • ชื่อโรงแรม : ชัยนาท รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ชัยนาท
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : 309/77 ถ.พหลโยธิน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5641 5599, 0 5642 1393
 • จำนวนห้อง : 44 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.chainat-resort.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย