ข้อมูลที่พัก: ที่พักในอุทยานแห่งชาติไทรทอง

จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

 • ชื่อโรงแรม : ที่พักในอุทยานแห่งชาติไทรทอง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 2,000 - 2,700 บาท
 • ที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติไทรทอง 81 หมู่ 10 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9282 3437
 • จำนวนห้อง : 4 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.dnp.go.th
 • อีเมลล์ : reserve@dnp.go.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย