ข้อมูลที่พัก: โรงแรม นิธินาถ รีสอร์ท

จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม นิธินาถ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 400 บาท
 • ที่อยู่ : 108 หมู่ 5 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4484 8696, 08 1790 5186, 08 3124 2555
 • จำนวนห้อง : 14 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย