ข้อมูลที่พัก: บ้านเรือนเทพ

จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

  • ชื่อโรงแรม : บ้านเรือนเทพ
  • สถานที่ : เทพสถิต ชัยภูมิ
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 400 - 1,600 บาท
  • ที่อยู่ : 55 หมู่ 9 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1311 3725, 0 4489 0042
  • จำนวนห้อง : 13 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย