ข้อมูลที่พัก: บ้านไร่เทพไกรวัลล์

จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

 • ชื่อโรงแรม : บ้านไร่เทพไกรวัลล์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เทพสถิต ชัยภูมิ
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : 142 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 26230
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1941 2516, 08 1373 5117, 08 6306 4560
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.baanraithepkraiwan.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย