ข้อมูลที่พัก: บ้านสวนชวนชม

จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

  • ชื่อโรงแรม : บ้านสวนชวนชม
  • สถานที่ : เทพสถิต ชัยภูมิ
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 800 - 1,300 บาท
  • ที่อยู่ : 51 หมู่ 9 บ้านหนองใหญ่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1801 9528, 08 7801 0318
  • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย